• 102G, Stiv Naumov Street, 1000 Skopje
 • +389 (0)78 402 762

Програма За Професионален Менаџмент

 

КОУЧИНГ ЗА ПЕРФОРМАНСИ - Дводневна програма

Наменета за групи од 10 до најмногу 20 учесници – менаџерски кадар.

 Содржина на програмата:

Ден 1: Коучинг – основата и принципите на коучинг со НЛП техники:

 • Процес на коучинг.
 • Критериуми за коучот и пораката што ја испраќа коучот.
 • NLP комуникациски модел - Како ги филтрирате информациите?
 • Калибрирање и рапорт.
 • Како комуницирате и зошто е тоа важно?
 • Комуникација на ниво на емоционална интелигенција; со емпатија и доверба кон поголеми перформанси.

Практични вежби за откривање на стилови на комуникација, како и вежби за примена на извештајот за техника и калибрација.

Ден 2: Со коучинг техники до подобри перформанси:

 • Барање и давање повратна информација во секојдневната комуникација.
 • Со кратки коучинг прашања до големи промени.
 • Искривување на содржината и емоциите во секојдневната комуникација.
 • Кои се вашите лични верувања и вредности?
 • Како ги препознавате вредностите и верувањето на вашите колеги, соработници?
 • Како ги пренесувате организациските вредности?

Практични вежби за примена на техники на прашања, клучни во процесот на коучинг.

Агенда

Дводневна обука од 09,00 до 17,00 часот, која вклучува 3 паузи дневно - едночасовна пауза за ручек и две паузи за кафе, кои траат 15-20 минути секоја.

ТРЕНЕРИ И КОУЧИ

Марина Анчевска НЛП Мастер Тренер