• 102G, Stiv Naumov Street, 1000 Skopje
  • +389 (0)78 402 762

Поврзување на НЛП и Системската Работа

 

Колку пати сте пронашле детелина со четири лисја? Дали сèуште повремено се наведнувате и барате или одамна сте се откажале од тоа?

Сите знаеме за верувањето дека наоѓањето детелина со четири лисја носи среќа. Најважните зборови во ова верување се „наоѓање“ и „носи“. Дали треба да бараме и да најдеме среќа за да ја почувствуваме?

Сите ние сонуваме за некоја равнотежа и, се разбира, не секогаш лесно и едноставно да ја одржуваме. Во иднината, минатото е секогаш присутно; живееме одејќи напред, но ги разбираме работите наназад. Ова е причината зошто е важно да се погледнете себе си од поширока перспектива.

Сепак, за да се најдете себе си, прво мора да ги откриете четирите полиња што ја сочинуваат целината: ментално, поле на тело, поле на енергија и поле на душа.

Сите четири полиња преку кои делуваме, доживуваме, чувствуваме и комуницираме свесно или несвесно ја претставуваат детелината со четири лисја.

Сите четири полиња влијаат и се надополнуваат едно со друго. Умеењето е да дознаете во процесот на кое поле треба да влијаете за да создадете хармонија во сите други.
Откријте што е тоа што треба да направите и од кое поле може да го започнете.
Дали се тоа надворешните предизвикувачи, околината, луѓето што предизвикуваат нерамнотежа во вашата детелина на среќа или предизвикувачот доаѓа одвнатре?

ТРЕНЕРИ И КОУЧИ

Марина Анчевска НЛП Мастер Тренер


Ментално поле

За да го промените начинот на размислување и дејствување и да создадете нови, мотивирачки модели, треба да ги разбудите несвесните програми што се случуваат во менталното поле. NLP техниките се најдобриот метод за тоа.

За да го зајакнете вашиот ментален имунитет, треба да се ослободите од сите ограничувачки верувања и да се запрашате дали е време да се создадат нови вредности.

Ова е причината зошто, кога инвестирате во себе, во вашиот личен и професионален развој, промените ќе бидат долготрајни само ако се погледнете себе си од друга, поширока рамка.
Системскиот пристап овозможува пренасочување на фокусот од однесувањето кон целата системска динамика која постојано вибрира и е во процес.

Поле на телото

Живеете во вашето тело и, според тоа, не е доволно само да ја реновирате фасадата и да скриете од надворешниот свет што преживувате внатре. Тој дом бара целосна грижа. Сè што се случува во главата, е обработено, филтрирано и демонстрирано од нашето тело. Ова е причината зошто физичката активност е од големо значење.

 Со што го храните вашиот дом?

Запомнете дека секоја мисла што ќе ја испратите на вашиот мозок ќе биде изедена, исто така че биде изедена и целата храна што ќе му ја дадете на вашето тело. Можеме да ги препознаеме нашите ментални процеси преку посматрање на телото. Телото непогрешливо укажува на тоа каков е нашиот внатрешен дијалог, како се справуваме со себе си, како ги трансформираме нашите емоции и како се соочуваме со предизвиците што доаѓаат од околината.

Секој дел од нашето тело е во постојан контакт со сите наши мисли, со сите информации што ги добиваме преку сетилата. Телото реагира на секој стимул, без оглед дали е предизвикан од нас или околината.

Сите овие сензации се информации од менталното, енергетското или полето на душата. Во текот на денот, потребни ни се моменти во кои можеме да ја „спуштиме главата во стомакот“, т.е. да се почувствуваме себеси. Само тишината и свесното дишење можат да помогнат за да се постигне ова чувство и да се создаде свесност за сензациите што ги чувствуваме. Во тишината се појавува целиот наш ментален џагор. Можеме да го смириме овој ментален џагор преку одделување од сензациите и преку свесно дишење.

 Дишам значи постојам!

Преку дишењето, ние се поврзуваме со нас самите, со природата околу нас и со сè што нè опкружува. Дишењето е доказ за нашето постоење и нашето битисување како дел од целината. Дишењето нè потсетува дека постои сегашен момент. Сè е вибрација и има свој сопствен ритам.

Вашето дишење е вашиот единствен ритам на живеење.

Секојдневната детоксикација на телото преку дишењето е одличен начин за чистење на телото и умот и ослободување на креативната енергија која ќе ве освежи, ќе ве направи помлади и ќе ве наполни со позитивна енергија.

Целиот процес на промена, без разлика дали инвестирате во вашиот личен и/или професионален развој, треба да биде поддржан од физичка активност, свесно дишење и моменти на тишина.

Енергетско поле

Вашата перцепција за времето и начинот на кој ги изразувате и користите емоциите се ваш личен избор.

Животот е емоција! Сè што правите во животот, правите за да задоволите или избегнете чувство, емоција. Емоциите се единствената движечка сила што управува со вашиот живот, без разлика дали сте или не сте свесни за тоа.

Емоциите се исти за сите нас, без оглед во кој дел од светот живееме. Разликата е во начинот на кој се справуваме со нив. Секоја емоција е таква каква што е и во никој случај не е случајна.

Поважното прашање е - што да се прави со тоа? Дали се спротивставуваме, негираме или потиснуваме или дали прифаќаме, чувствуваме и трансформираме? Емоциите ни се дадени за да чувствуваме, а не да ги игнорираме. Тие се нашиот патоказ. Предизвикот се состои во тоа што ние се спојуваме со нив во поголемиот дел од времето. Трансформацијата се случува кога ќе успееме да се разделиме од емоцијата и да го разгледаме настанот од друга перспектива.

Способноста на поединецот да ги препознае своите емоции и емоциите на другите, правилно да ги етикетира, и да ги користи овие емоционални информации за насочување на сопственото размислување и однесување се нарекува емоционална интелигенција, односно самосвесност.

Колку сте свесни и вешти за да ја одделите емоцијата од однесувањето и да ја ставите во поширока рамка?

Едноставно кажано, вашата моќ лежи во моментот помеѓу чувството и мислата.
Колку побрзо ќе го совладате освестувањето на областа помеѓу чувството и мислата, толку полесно ќе можете да бидете присутни во сегашниот момент и да направите избор за тоа како ќе се однесувате и постапувате.

Енергетското поле исто така управува со перцепцијата на времето.

Најчестиот изговор за да не се направи нешто е „немам време“! Начинот на кој го доживуваме времето е избор и овој избор никогаш не се прави случајно. Животните предизвици, настани и случувања ја создаваат нашата перцепција за времето.

Како се соочуваме со фактот дека животот има одредена временска рамка зависи од нашиот став кон животот и смртта. Овој став е поврзан и со стратегијата за преживување. Првично, тоа го прифативме од нашите родители. Сите имаме на располагање 24 часа.

Некои луѓе имаат време за сè, а некои се во постојана трка со времето. Разликата е во тоа што ппрвите инвестираат, а вторите губат време!

Кога точно знаете каков е резултатот што сакате да го постигнете, тогаш знаете и во што да вложувате време и енергија. Кога сте фокусирани, свесни и знаете каде одите, тогаш нема повеќе смисла да потрошите време и енергија за нешто што не дава резултат.

Поле на Душата

Покрај менталното, полето на телот и полето на енергија, значајно е и полето на душата. Има нешто повеќе од телото и умот, нешто што нè поврзува и влијае на сите други полиња.

Целата испреплетена динамика која се провлекува низ целиот наш живот и нè прави она што сме, потекнува од нашиот семеен систем. Ако сакаме да создадеме промена, не е доволно само да се фокусираме на однесувањето или на емоциите, или да направиме нешто со нашето тело; Наместо тоа, треба да се погледнеме и од друга перспектива.

Системскиот пристап, поврзан со невролингвистичкото програмирање, дава друга димензија во справувањето со несвесните процеси. Откривањето и решавањето на несвесните обрасци во семејните односи може да предизвикаат значителни промени во перцепцијата, однесувањето и постапувањето на секој поединец. Влијанието на овие системски семејни врски е од големо значење и не треба да се занемарува. Единственото нешто кое што патува низ овие системи, низ сите полиња, низ безвремената димензија, е емоцијата.

Припаѓањето е една од најдлабоките човечки потреби. Тоа е јадрото, т.е. нештото кое што ги поврзува сите лисја на детелината со четири лисја. Копнежот да се биде виден и прифате, т.е. да се припаѓа, врие во вас.

Ако овој копнеж не е задоволен, секогаш ќе барате начин да ја пополните оваа празнина, за нешто што ќе го задоволи вашето чувство за припадност. Во оваа потрага по припадност, за да преживеете, создавате разни однесувања и стратегии за справување. Голем дел од овие стратегии се ограничувачки. Чувството за припадност создава мотивација, желба за раст и придонес и, се разбира, лојалност. Од најголемо значење е да станете свесни дали лојалноста ве ограничува или ве инспирира и мотивира.

Лојалноста го воспоставува рамнотежата на давање и земање. Таа е примарна за длабочината, интензитетот и квалитетот на животот. Затоа, најголемиот предизвик е да се поврзете, но не да се врзете! Да се врзате за нешто или некој предизвикува чувство на вина, очекувања и ограничување на лојалноста.

Да се биде поврзан со некого или нешто создава чувство на слобода.

Освестувањето на чувството на припадност и битисувањето како дел од целината може да создаде големи промени, не само во вас самите, туку и во околината во која делувате. Промените се рефлектираат во начинот на кој се однесувате, во вашите способности, верувања и вредности, во вашиот идентитет и, секако, во вашата мисија и визија. Потоа, животот добива друго значење.

Прашањето е: „Како да се остане човечко суштество?“

Не можеме сами да преживееме. Ни требаат други луѓе за да бидеме човечни. Човечко суштество е човечко суштество преку друго човечко суштество. Затоа, создадете здрави односи и секогаш имајте системска свест.

Поврзување на НЛП и Системската Работа

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lessons 0

Time 0 minutes

Rates

Single Purchase


Speakers

Legend

  • Still to start
  • Completed