• 102G, Stiv Naumov Street, 1000 Skopje
  • +389 (0)78 402 762

Акредитирани НЛП Програми

 

Центарот за бизнис психологија, Системски и НЛП, ЈИЕ е водечки центар кој што обезбедува професионални меѓународно акредитирани и сертифицирани НЛП програми во Македонија.

НЛП програмите се сертифицирани и акредитирани од страна на Американскиот Борд за НЛП (АБНЛП).

Учесниците на овие програми, по завршување на програмата и исполнување на предвидените услови, се стекнуваат со меѓународно признат и валиден сертификат.

Системска NLP Practitioner Програма

Се одвива во времетраење од 15 дена, поделена во 7 модули по 2 дена и финален ден за презентирање на стекнатото знаење и доделување на сертификат

Системска NLP Master Practitioner Програма

Се одвива во времетраење од 15 дена, поделена во 7 модули по 2 дена и финален ден за презентирање на стекнатото знаење и доделување на сертификат

Шест-дневна НЛП бизнис програма
Се одвива во времетраење од 6 дена поделени во 3 модули