• 102G, Stiv Naumov Street, 1000 Skopje
 • +389 (0)78 402 762

Посебно Формулирани Обуки

Пакетите на посебно формулираните обуки се наменети за групи од 10 до најмногу 20 учесници.

Теми кои според потребите можат бидат разработени во текот на обуките:

За менаџерски кадар

 1. People developer во тимска работа
 2. Менторство и коучинг за перформанси
 3. Лично лидерство, мотивација и креативност во водење процесите и луѓето,
 4. Свесно лидерство,
 5. Инвестирање во луѓето,
 6. Системски тим коучинг,

За менаџерски и административен кадар

 1. Емоционална интелигенција,
 2. Колективна интелигенција
 3. Креативност и иновативност,
 4. Сопственост и одговорност,
 5. Управување со конфликти,
 6. Управување со промени,
 7. Energy management
 8. Somatic intelligence

 

Методологија на работа:

 • Интерактивно пренесување на програмата
 • Практични индивидуални и групни вежби
 • Дискусии и размена на искуства

 

ПАКЕТ ЗА ПЕРИОД ОД ТРИ МЕСЕЦИ:

Содржина:

 • 3 шест-часовни обуки на различни теми, една обука месечно;
 • По еден индивидуален коучинг разговор по лице, со можност за зголемување на бројот на коучинг разговори определени од потребите.

Теми кои ќе бидат разработени во текот на индивидуалните коучинг разговори:

Ќе произлезат од потребите дефинирани во текот на обуките и се базираат на тоа кои переформанси е потребно да се подобрат.

 

ПАКЕТ ЗА ПЕРИОД ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ:

Содржина:

 • 4 шест-часовни обуки на различни теми, една обука месечно;
 • 2 четири-часовни обуки на различни теми;
 • По два индивидуални коучинг разговори по лице, со можност за зголемување на бројот на коучинг разговори определени од потребите.

Теми кои ќе бидат разработени во текот на индивидуалните коучинг разговори:

Ќе произлезат од потребите дефинирани во текот на обуките и се базираат на тоа кои переформанси е потребно да се подобрат.

 

ПАКЕТ ЗА ПЕРИОД ОД ДЕВЕТ МЕСЕЦИ:

Содржина:

 • 6 шест-часовни обуки на различни теми, една обука месечно;
 • 3 четири-часовни обуки на различни теми;
 • По три индивидуални коучинг разговори по лице, со можност за зголемување на бројот на коучинг разговори определени од потребите.

Теми кои ќе бидат разработени во текот на индивидуалните коучинг разговори:

Ќе произлезат од потребите дефинирани во текот на обуките и се базираат на тоа кои переформанси е потребно да се подобрат.

ТРЕНЕРИ И КОУЧИ

Марина Анчевска НЛП Мастер Тренер