• 102G, Stiv Naumov Street, 1000 Skopje
  • +389 (0)78 402 762

Системска NLP Master Practitioner Програма

ЗАПОЧНЕТЕ ДА ЈА ЖИВЕЕТЕ ВАШАТА МИСИЈА

Системската NLP Master Practitioner Програма е патување на кое веќе почнувате да ја живеете вашата мисија, вашата автентичност и индивидуалност.
Патување на кое ќе го освестите вашиот целосен потенцијал за да го живеете тоа што го сонувате.

👉 Со вклучување во оваа програма добивате 3 во 1:
 Меѓународно сертифицирана NLP Master Practitioner Програма;
 Напредна Системска Работа со NLP Master техники;
 Индивидуален системски пристап преку личен коучинг.

👉 Добивате и два сертификати:
NLP Master Practitioner сертификат, валиден ширум светот, акредитиран од страна на ABNLP.
Сертификат за Напредна Системска работа, акредитиран од страна на Центарот за Бизнис Психологија, Системски и НЛП, ЈИЕ.

Како би било …...?
Кога логиката се среќава со магијата?
Кога силата на вашиот ум се обединува со мудроста на вашето срце?
Замислете дека тогаш вистински сѐ е возможно!

Системската NLP Master Practitioner програма е дизајнирана токму за тоа – за вашите соништа и желби да станат реалност.

🌐 Системската NLP Master Practitioner програма е програма за мајсторството - мајсторство на нови моќни техники кои што доаѓаат од модерниот Системски Коучинг и веќе познатите и светски признати НЛП Мастер техники.

🌐 Системската NLP Master Practitioner програма е интензивна и фасцинантна програма со која што ќе ја развиете вашата системска перцепција, што ќе ви овозможи проширување на рамката на гледање и дожувување на предизвиците, умешност да се гледа поголемата слика и ќе ви овозможи поедноставен начин за водење на тимови и процеси.
👉 Моќните TimeLine® техники ќе ви овозможат да ја погледнете структурата на сопствениот живот за промена на начинот на дожувување на сите претходни случувања, искуства, убедувања и верувања, за свесно да ја креирате вашата понатаможна временска линија.
👉 Преку уникатниот модул за Соматска интелигенција ќе се стекнете со практични вештини за менаџирање на вашата состојба, емоции и енергија. Ова секако е многу корисно и во вашето професионално опкружување, бидејќи ќе им овозможите на вашите соработници полесно да ги менаџираат нивното времето, енергијата и емоциите.
👉 Со впечатливите Мета програми ќе ги откриете вашите внатрешни движечки процеси базирани на личните и семејните вредности. Тие се и одлична алатка за профилирање во менаџирање со луѓето во вашиот професионален живот.
👉 Моделирањето претставува импресивна техника со која ќе ги откриете вашите стратегии на однесување и комуникација и со тоа ќе се стекнете и ќе формулирате нови.
👉 Новиот начин како да се презентирате себе си во било кое опкружување ќе биде одлучувачки фактор за поттикнување на сопствените лидерски способности, станувајќи притоа харизматичен лидер.

 

💥ОВАА ИСКЛУЧИТЕЛНА програма е развиена и креирана од Марина Анчевска, единствен меѓународен НЛП Мастер Тренер, сертифициран од НЛП Универзитетот во САД.

✔️ Програмата трае 15 дена, поделена во 7 модули од 2 дена и финален ден за презентирање на стекнатите знаења.

Теми кои ќе се разработуваат на модулите:

 Модул 1: Стратегии на свесен лидер

Најголемо значење им се дава на стратегиите, т.е. внатрешните процеси кои што го креираат целиот живот.

Модул 2 – Верувања и вредности

Посветен на верувањата и вредностите. Околу секоја вредност има верување. Верувањата се практични импликации на критериумите. Критериумите се длабоки внатрешни мотиватори и се поврзани со текот на енергијата. Критериумите ги користиме за да правиме евалуација, да мериме.

Модул 3: Мета програми

Посветен на Мета програмите - обраци во нечие дејствување, размислување и чувствување, се клучни во Системската НЛП Мастер едукација. Тие се нашата внатрешна организација која што одредува дека во одредена ситуација истите работи ги правиме или ги кажуваме. Тие се нашите несвесни ментални филтери!

Модул 4: Соматска интелигенција

Посветен на подигнување на свеста за соматската интелигенција. Што ми говори телото? Како да ги препознавам основните потреби на моето тело и да го почитувам. Smart ageing!

ТРЕНЕРИ И КОУЧИ

Марина Анчевска НЛП Мастер Тренер


Зоран Паризов НЛП Мастер Практиционер


Патриша Конлон НЛП Мастер Тренер


Модул 5: Time Line

Посветен на освестување на вашата конгруентност. Колку вистински сте во контакт со сегашноста и како конгруентноста влијае во процесот на донесување на лични и професионални одлуки.

Модул 6: Желби, цели, мисија, визија, духовност – Од ЕГО до ЕКО лидер!

Посветен наголеми животни прашања. Го барате значењето на тоа што го правите. Зошто е светот подобро место бидејќи јас сум тука? Што е животот за мене, сега, кога веќе го имам? Што ми е навистина, навистина најважно? Кој ме инспирира и како да го моделирам?

Модул 7: Rising strong – Power of presence

Посветен на осознавање на моќта на вашето присуство.

Финален ден - Сертификација: Презентирање на вашето НЛП знаење и доделување на вашиот акредитиран НЛП сертификат!

 

✨ОВА Е ВАШ МОМЕНТ!

🍀ВАШАТА ИДНИНА ЗАВИСИ ОД ВАС!

Побарајте дополнителни информации за целата 15-дневна НЛП програма на: contact@nlpmacedonia.com.

Опции за плаќање: можност за плаќање на повеќе рати во соработка со НЛБ Банка и попуст за плаќање на целиот износ.