• 102G, Stiv Naumov Street, 1000 Skopje
 • +389 (0)78 402 762

Системска NLP Master Practitioner Програма

ЗАПОЧНЕТЕ ДА ЈА ЖИВЕЕТЕ ВАШАТА МИСИЈА

Системската NLP Master Practitioner Програма е патување на кое веќе почнувате да ја живеете вашата мисија, вашата автентичност и индивидуалност.

Патување на кое ќе го освестите вашиот целосен потенцијал за да го живеете тоа што го сонувате.

Кога логиката се среќава со магијата и кога силата на вашиот ум се обединува со мудроста на вашето срце - тогаш вистински сѐ е возможно!

Системската NLP Master Practitioner програма е дизајнирана за вашите соништа и желби да станат реалност.

Системската NLP Master Practitioner програма е програма за мајсторството - мајсторство на нови моќни техники кои што доаѓаат од модерниот Системски Коучинг и веќе познатите и светски признати НЛП Мастер техники.

Системската NLP Master Practitioner програма е интензивна и фасцинантна програма која што ќе ви донесе поголема самосвесност, креативно размислување, агилност, извонредност, mindfulness и уште многу други способности и вредности.

 Најмногу од сѐ, ќе ја развиете вашата системска перцепција, што ќе ви овозможи проширување на рамката на гледање и дожувување на предизвиците, односно умешност да се гледа поголемата слика. Истата ќе ви овозможи поедноставен начин за водење на тимови и процеси.

 Моќните TimeLine® техники ќе ви овозможат да ја погледнете структурата на сопствениот живот за промена на начинот на дожувување на сите претходни случувања, искуства, убедувања и верувања, за свесно да ја креирате вашата понатамошна временска линија.

Покрај класичните TimeLine® техники, ќе доживеете извонредно искуство со уникатно креирана вежба - Systemic TimeLine;

Преку уникатниот модул за Соматска интелигенција ќе се стекнете со практични вештини за менаџирање на вашата состојба, емоции и енергија. Ова секако е многу корисно и во вашето професионално опкружување, бидејќи ќе им овозможите на вашите соработници полесно да ги менаџираат нивното времето, енергијата и емоциите.

Со впечатливите Мета програми ќе ги откриете вашите внатрешни движечки процеси базирани на личните и семејните вредности. Тие се и одлична алатка за профилирање во менаџирање со луѓето во вашиот професионален живот.

Моделирањето  претставува импресивна техника  со  која  ќе  ги откриете  вашите стратегии на однесување и комуникација и со тоа ќе се стекнете и ќе формулирате нови.

Новиот начин како да се презентирате себе си во било кое опкружување ќе биде одлучувачки фактор за поттикнување на сопствените лидерски способности, станувајќи притоа харизматичен лидер

ОВАА ИСКЛУЧИТЕЛНА програма е развиена и креирана од Марина Анчевска, единствен меѓународен НЛП Мастер Тренер, сертифициран од НЛП Универзитетот во САД, и истата нуди комбинација на техники, инструкции, демонстрација, дискусија, моделирање и интерактивна примена на системските НЛП техники.

Програмата е пропратена материјали од врвен квалитет, вежби за време и помеѓу модулите и искуствено учење.

ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА ЦЕЛАТА ПРОГРАМА

Добивате 3-во-1:

 • Меѓународно сертифицирана и акредитирана NLP Master Practitioner Програма;
 • Напредна Системска Работа со НЛП техники;
 • Индивидуален системски пристап преку личен коучинг.

Добивате и ДВА СЕРТИФИКАТИ:

 • Сертификат за NLP Master Practitioner Програма, валиден ширум светот, акредитиран од страна на ABNLP,
 • Сертификат за Напредна Системска Работа со НЛП техники, акредитиран од страна на Центарот за Биснис Психологија, Системски и НЛП.

Дополнително да потенцираме дека - Системската NLP Master Practitioner Програма опфаќа:

 • Соматска интелигенција
 • Systemic TimeLine
 • “Points of You” – методологија со коучинг картички за личен и професионален развој, што ќе ви овозможи да гледате на работите од нова гледна точка.

ВАШИТЕ ПРИДОБИВКИ

 • Ќе стекнете јасност, фокус и самодоверба за да поставите солидна основа за понатамошен напредок и за да ги постигнете своите соништа, визии и цели во иднина.
 • Ќе добиете нови увиди и разбирање на стратегиите за постигнување извонредни резултати, ќе ги разјасните своите причини за успех и ќе трасирате пат кој што ќе ве води кон траен прогрес и исполнет живот.
 • Ќе развиете поголема самодоверба, верба и ентузијазам и ќе добиете едноставни алатки за поставување цели и постигнување визии, исполнети со храброст и мотивирани за извонредни резултати,
 • Ќе станете вешти во наоѓањето ресурси и нивно користење таму каде што се потребни;
 • Ќе станете умешни во препознавање и промена на хиерархијата на вредности за нивно усогласување со својот живот и цели и создавање внатрешен извор на инспирација за нивно остварување;
 • Ќе бидете способни да ги најдете ресурсите потребни за промена на бескорисните верувања и обрасци што сте ги стекнале во минатото и на тој начин да обезбедите поддршка за себе, со што постигнувањето на целите ќе стане полесно и побрзо од кога било досега.
 • Ќе имате повеќе разбирање за себе и за другите за да го олесните и забрзате промените, за надминување на конфликти и неодлучност уште полесно и за елоквентно справување со приговори во било која ситуација.
 • Ќе станете умешни во моделирање на одредена вештина од некоја личност што би ја посакале и со тоа да го проширите вашиот опсег на вештини, вашата компетентност и флексибилност.
 • Ќе ја зголемите вашата флексибилност во размислувањето, постапувањето и можностите за примена на различни стратегии, со кои ќе можете да решите многу навидум нерешливи ситуации.
 • Ќе станете верзирани во изнаоѓање и употреба на зборови со кои станувате помоќни, повлијателни, поспособни, со исклучителна флексибилност, за да им помогнете на другите да ја направат посакуваната промена во работата и животот.
 • Ќе станете креативни во управувањето со себе си и со луѓето во тимот и организацијата, со цел да ја зголемите нивната ефикасност и делување, истовремено справувајќи се со секојдневните предизвици.
 • Ќе станете двигател за зголемување на мотивацијата и моралот во вашиот тим и организација.
 • Ќе ги развиете сопствените лидерски способности до ниво на свесен лидер кој обезбедува нови ресурси и решенија за решавање на секаков вид тимска и организациска динамика.

Содржина на програмата:

Модул 1: Стратегии на свесен лидер.

Модул 2: Верувања и вредности.

Модул 3: Мета програми.

Модул 4: Соматска интелигенција - ексклузивен и уникатен дел од оваа програма,

кој што  се  обработува  само  во  Центарот  за  Бизнис Психологија.

Модул 5: Time Line.

Модул 6: Организациски системи и коучинг - цели, мисија, визија, духовност – Од ЕГО

до ЕКО лидер!

Модул 7: Свесно лидерство.

Финален Ден: Презентирање на вашето НЛП знаење и доделување на вашиот акредитиран НЛП сертификат!

ВРЕМЕТРАЕЊЕ

Системската NLP Master Practitioner програма трае 18 дена од кои:

 • 14 дена распоредени во 7 модули од 2 дена за спроведување на теоретскиот дел на програмата и практични вежби,
 • 3 дена прашања и одговори и практични вежби во вкупно времетраење од 18 часа, поделени во 6 термини од по 3 часа ,
 • Последен ден за презентирање на стекнатите знаења.

Програмата се одвива во период од 8-9 месеци. Модулите се организираат во временско растојание од 4-5 седмици помеѓу модулите.

ПОВЕЌЕ МОДУСИ ЗА ПЛАЌАЊЕ СО МНОГУ ПОВОЛНОСТИ !!!!
- СПЕЦИЈАЛЕН ПОПУСТ ЗА РАНА ПРИЈАВА!
- ПЛАЌАЊЕ НА ПОВЕЌЕ РАТИ!
- ОДЛИЧНА СТИПЕНДИЈА за студенти!
- ИСКЛУЧИТЕЛНО ПОВОЛНИ УСЛОВИ И ПОПУСТИ за учество на 2 и повеќе лица од иста компанија!

Повеќе информации, регистрација и резервација на:
contact@nlpmacedonia.com
+389 78402762

ТРЕНЕРИ И КОУЧИ

Марина Анчевска НЛП Мастер Тренер


Зоран Паризов НЛП Мастер Практиционер


Патриша Конлон НЛП Мастер Тренер