Единствена Летна Комбинација и Супер Акција

За сите вас кои што во летниот период сакате да продолжите да се надградувате себе си!

ЕДИНСТВEНА КОМБИНАЦИЈА –
СИСТЕМСКИ НЛП СТАРТЕР И СИСТЕМСКИ КОУЧИНГ!

🌍 СИСТЕМСКИ НЛП СТАРТЕР
Системскиот НЛП Стартер е првиот модул од светски признатата Системска NLP Practitioner програма, акредитирана од страна на American Board of NLP (ABNLP).
Уникатноста на оваа програма е во примената на системската работа и системскиот пристап. Центарот за бизнис психологија, Системски & НЛП, ЈИЕ е единствениот центар на Балканот кој посветено го применува таквиот пристап.

🍀СИСТЕМСКИ КОУЧИНГ
Системскиот коучинг има за цел да го смени фокусот од индивидуата кон поширокиот систем и од таа перспектива да го поддржи нејзиниот развој, лидерството и организациската виталност во сите типови на системи, лични или корпоративни.

👌 ЗА КОГО Е НАМЕНЕТ?
За секој поединец кој што сака да се развива и да се погледне себе си од една друга перспектива – системска.
За секој професионалец кој што менаџира луѓе и процеси и кој што сака да ги зајакне сопствените комуникциски и коуччинг вештини

👉 ДВОЕН БЕНЕФИТ:
• Преку холистичкиот модел на промена лесно ќе можете да го управувате вашето однесување;
• Ќе откриете кој дел од мозокот го управува вашиот живот и како можете свесно да влијаете на истиот;
• Комплетна анализа на вашиот семеен систем и динамиките на истиот кои што го креираат вашето однесување;
• Преку моделот на комуникација и тестот за вашите репрезентативни системи ќе осознаете како да ја прилагодите вашата комуникација за да бидете јасен, влијетелен и харизматичен комуникатор;
• Ќе научите за основните техники, правила и процеси за коучирање, логичките нивоа во процесот на коучирање, кои се квалитетите и пораката која што ја испраќа коучот итн.

✌️ ✔✔ ДВА ТРЕНИНГА ПО ЦЕНА ЗА ЕДЕН – 12.400 денари – вклучува:
• Ангажман на меѓународно акредитиран и сертифициран НЛП Мастер Тренер и Коуч – Марина Анчевска и два меѓународно сертифицирани коучи – Лимба Веселиновиќ и Зоран Паризов,
• Подготовка и изведување на програмата,
• Материјали за секој од учесниците – печатени материјали, папка, тетратка, пенкало,
• Кетеринг за секој учесник,
• Пресметан 18% ДДВ.

📆 РЕЗЕРВИРАЈТЕ ГИ ДАТУМИТЕ:
04 јули 2020
05 јули 2020
Термините се од 10,00 до 16,00 часот.

✨ СУПЕР АКЦИЈА – Пријавете се и уплатете ја котизацијата за учество на целата Системска NLP Practitioner програма и искористете го ваучерот за попуст за Системскиот НЛП Стартер.

💲 Можност за ПЛАЌАЊЕ на котизацијата за учество на целата Системска NLP Practitioner програма НА ПОВЕЌЕ РАТИ преку користење на инстант кредит во соработка со НЛБ Банка.

Резервирајте го вашето contact@nlpmacedonia.com
место: 078-402762