ОБЛИКУВАЈ ЈА СВОЈАТА ИДНИНА – Ексклузивна 3-во-1 програма ВО ЖИВО

Ви даваме можност да направите одличен избор!
💎 ИЗБЕРЕТЕ СЕ СЕБЕ СИ.

🍀  За да постигнете нови и одлични резултати, за да направите трансформација потребен ви е нов начин на размислување.
🌐 Придружете ни се и откријте нови извори и решенија за разрешување на секаков вид на прашања, предизвици, дилеми и динамики – лични, тимски или органзациски.

СИСТЕМСКА NLP PRACTITIONER ПРОГРАМА 2.0
МЕЃУНАРОДНО АКРЕДИТИРАНА И СЕРТИФИЦИРАНА NLP PRACTITIONER ПРОГРАМА СО СИСТЕМСКИ ПРИСТАП

💯 ДОБИВАТЕ 3-во-1:
👉 Меѓународно сертифицирана и акредитирана NLP Practitioner Програма;
👉 Основи на Системска Работа со НЛП техники;
👉 Индивидуален Системски Коучинг.

💯 Добивате и ДВА СЕРТИФИКАТИ:
♦️ Сертификат за NLP Practitioner Програма, акредитиран од страна на ABNLP, валиден насекаде низ светот.
♦️ Сертификат за Основи на Системска Работа со НЛП техники, акредитиран од страна на Центарот за Биснис Психологија, Системски и НЛП.

Секој учесник добива посебно внимание преку коучинг, за добивање одговори на сопствените прашања и предизвици.

 🆓 Добивате и вреден БЕСПЛАТЕН БОНУС
🔸 Најдобро чуваната тајна практикувана само во неколку НЛП тренинг центри во светот – мистериозна вежба со која ќе доживеете прекрасното животно искуство;
🔸 Предавање за најмоќниот НЛП метод – Re-framing со системски пристап;
🔸 “Points of You” – методологија со коучинг картички за личен и професионален развој, што ќе ви овозможи да гледате на работите од нова гледна точка.

Зошто Системската NLP Practitioner програма 2.0 е одличен избор❓
✅ Преку холистичкиот модел на промена лесно ќе можете да го управувате вашето однесување;
✅ Ќе ја откриете структурата на вашето размислување и како истата да ја прилагодите во различен контекст;
✅ Ќе ги откриете несвесните системски, т.е. семејни динамики со цел нивно разрешување и разбирање, што всушност е од клучно значење во креирањето на ефективни промени во секојдневниот живот;
✅ Ќе осознаете како да ја прилагодите вашата комуникација за да бидете јасен, влијателен и харизматичен комуникатор;
✅ Ќе научите едноставни техники кои што ќе ви овозможат лесно и едноставно да управувате со вашите емоции;
✅ Ќе откриете длабоки несвесни вредности кај себе и ќе може да ги препознае вредностите кај другите со цел да го мотивирате вистинскиот потенцијал кај секој поединец;
✅ Ќе развиете вештини за идентификување и справување со конфликтни ситуации и предизвици, нивно разбирање и намалување на стресот, што е многу корисно за развој на самодоверба, самоувереност и верба во себе;
✅ Ќе научите како да поставувате јасни цели и да дефинирате паметни стратегии и ефикасно да водите операции, процеси, тимови, дури и цели организации и корпорации,
✅ Ке усовршите вештини како да ги подобрите сопствените лидерски и менаџерски способности, овозможувајќи ви правилно да ја разработите и комуницирате вашата визија за организацијата и вработените, а и за да ги инспирирате и мотивирате другите;
✅ Ќе научите техники кои ќе ви овозможат подобро да ги разберате членовите на тимот, клиентите и други соработници и да се поврзете со нив на подлабоко ниво за да креирате најдобри можни деловни резултати.
✅ Ќе научите техники што ќе ви овозможат активно да слушате и да ги одредувате промените во моделите на комуникација на вашите колеги, соработници, клиенти, што може да отвори нови врати за комуникација и да ги отстрани блокадите што го попречуваат организацискиот успех.
✅ Ќе научите техники кои ќе ви овозможат да ја прилагодите флексибилноста на сопствениот говор и однесување за да бидат соодветни на потребите на вашите колеги, соработници и клиенти, придонесувајќи со тоа тие да се чувствуваат прифатени и со тоа подготвени да дадат повратни информации и да бидат поангажирани во деловниот процес.
✅ Ќе научите како лесно и брзо да пристапувате до сите ресурси што ви се потребни, да го трансформирате својот живот и да постигнете голем успех и на лично и на професионално поле.

ПОВЕЌЕ МОДУСИ ЗА ПЛАЌАЊЕ СО МНОГУ ПОВОЛНОСТИ !!!!
🈹 ИСКЛУЧИТЕЛЕН ПОПУСТ за рана пријава до 20 јули 2021 година.
💥 ПОСЕБЕН ПОПУСТ за пријава до 20 август 2021 година.
👨🎓 ОДЛИЧНА СТИПЕНДИЈА за студенти со можност за плаќање на преостанатата сума на котизацијата на повеќе месечни рати.
💵 ПЛАЌАЊЕ НА ПОВЕЌЕ РАТИ – во соработка со НЛБ Банка Македонија, преку користење на улсугата „Инстант Кредит“.

ДАТУМИ НА ОДРЖУВАЊЕ:
📅 Модул 1 – 11-12 септември 2021!
📅 Модул 2 – 16-17 октомври 2021!
📅 Модул 3 – 13-14 ноември 2021!
📅 Модул 4 – 11-12 декември 2021!
📅 Модул 5 – 15-16 јануари 2022!
📅 Модул 6 – 12-13 февруари 2022!
📅 Модул 7 – 12-13 март 2022!
📅 Сертификација на 29 март 2022!

🕰 Термините за сите денови почнуваат од 10 часот и траат до 16.30 часот:
Наведените датуми може да бидат предмет на одредени промени, како резултат на понатамошниот развој во врска со пандемијата CoVID 19

📌 Придружете се во новата група која започнува на 11-12 септември 2021 година. Побарајте повеќе информации:
✉ contact@nlpmacedonia.com
☎️ +389 78 402762

ВАШАТА ИДНИНА ЗАВИСИ ОД ВАС!